Prawo karne

Sprawy karne

Dlaczego warto nam zaufać ?

 

Prowadzenie spraw karnych, wymaga od adwokata wyjątkowego zaangażowania i dyskrecji. Te podstawowe cechy to podstawy działania Kancelarii Adwokackiej Lilianna Filipczak-Godek w Lesku.

Wsparcie adwokata/obrońcy i udział w rozprawie

Prawo osoby pozbawionej wolności do obrony jest ograniczone w ramach jurysdykcji krajowego systemu prawnego, co utrudnia jej zdolność do skutecznego i efektywnego korzystania z tego prawa. Niemniej jednak osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstwa mają prawo do skorzystania z pomocy prawnika bez niepotrzebnej zwłoki. Wszystkim podejrzanym lub oskarżonym w każdej sprawie gwarantuje się dostęp do adwokata. Dostęp taki należy zapewnić od najwcześniejszej z następujących dat:

przed przesłuchaniem przez organy ścigania

w każdym przypadku, gdy organy ścigania lub inne właściwe organy     prowadzą       czynności dochodzeniowe lub dowodowe

zaraz po pozbawieniu jednostki wolności

osoby fizyczne należy powiadomić niezwłocznie przed ich       wystąpieniem przed sądem   karnym właściwym w ich sprawie

powiadomienie to powinno nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiającym im przygotowanie obrony przed wyznaczoną datą rozprawy

Przed wymiarem sprawiedliwości

N

postępowanie przygotowawcze (śledztwo)- obrona

N

postępowanie jurysdykcyjne (sprawy sądowe I i II instancja) - obrona

N

pełnomocnik, oskarżyciel posiłkowy przed sądami karnymi

N

tok postępowania wykonawczego ( warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przerwa w karze ) - reprezentowanie klienta przed sądem

N

nagła, pilna potrzeba - jednorazowy udział w czynności procesowej

Apelacje

Apelacja, kasacja -prawo karne adwokat Lesko

Nasza kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w sprawach karnych oraz sprawach cywilnych, gospodarczych.

Apelacja to środek odwoławczy, który służy do zaskarżenia orzeczeń Sądu pierwszej instancji sfokusowany na uchylenie  lub zmianę  wyroku. Apelacja karna przysługuje stronie, która nie jest zadowolona z wyroku, za cel ma usunięcie  błędów  I instancji. Po wniesieniu apelacji  wyrok Sądu I Instancji poddawany jest kontroli co może skutkować  zmianą lub uchyleniem  wyroku w całości albo w części.

Reprezentujemy Klientów na  apelacji  przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym.

Sprawy karne Adwokat Lesko

Sprawy narkotykowe – zakres pomocy prawnej

Przestępstwa narkotykowe bywają bardzo surowo karane. Może grozić za nie nawet do 10 lat pozbawienia wolności – w zależności od specyfiki danego czynu  oraz ilości posiadanych środków odurzających. 

Sprawy o warunkowe umorzenie postępowania 

warunkowe umorzenie postępowania karnego może się ubiegać osoba, która nie była dotychczas skazana za przestępstwo umyślne.

Sprawy karne o wyłudzenie podatku VAT

Sprawy  gospodarcze obejmują  zakresem oszustwa kapitałowe, oszustwa ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów i dotacji, wyłudzenia zwrotu podatku VAT, prania brudnych pieniędzy i inne.

Biuro czynne

Poniedziałek- Piątek – 14:00 – 17:00

Sobota – nieczynne

Niedziela – nieczynne

Divi attorney

Kontakt

Pl. Pułaskiego 1/11
38-600 Lesko

telefon 609 818 318

lila.p@op.pl

 

Copyright © 2024 vision4business.pl